Frågor & svar
Nyheter

Albert 2022-04-07

Nje, jag föredrar nog 6 timmars arbetsdag med bibehållen lönenivå. Har haft 6 timmars arbetsdag hos ett allmännyttigt företag som jag jobbade på för ca 15 år sedan och tyckte det funkade bra.