Frågor & svar
Nyheter

Sarita 2022-01-10

Mål för 2022: Privat-Mitt välmående. Hur: fortsätta med fysisk aktivitet (antigen på gym eller i naturen); meditera dagligen; nytt för 2022 är att vara i "GOD" tid (jag är alltid punktlig dock är stor tidsoptimist samt vill alltid vara effektiv och utnyttja varje sekund som finns och inser att det kan skapa negativ stress jämfört med de gånger jag kommer 5-10 minuter innan bestämd tid (tåg, buss, möte mm). Arbete-Gjort en prioriteringslista och valt topp tre mål som ska uppnås (vad kan jag göra för att bidra till att verksamhetsmål uppnås).