Frågor & svar
Nyheter

Pia 2022-01-10

Mitt mål är att under året kunna starta upp mitt företag och gå ner i tid på mitt ordinarie arbete för att på sikt kunna klara mig på företaget.