Frågor & svar
Nyheter

PL 2022-05-09

Nej, det tycker jag inte. Det borde vara upp till var och en att inte kolla mailen utanför arbetstid, om man nu inte vill det. Om man har en chef som kräver direkt respons på mail som skickas efter arbetstid, så borde man kunna ta upp det med denne.