Frågor & svar
Nyheter

Peter 2022-05-09

Givetvis fritt fram för chefer att jobba kvällar, nätter, helger eller julafton om så behövs. Det går då enkelt att ställa in så att mailet skickas vid början av nästkomamande arbetsdag. Busenkel lösning och en självklar respekt gentemot mottagaren av mailet.