Frågor & svar
Nyheter

Cecilia 2022-05-09

Nej, mail ska kunna skrivas när man har tid. Men man ska inte förvänta sig att de blir lästa utanför arbetstid. Även på arbetstid bör man räkna med ett par dagar minst innan respons. Krävs snabbare svar bör man ringa. Överenskommen mailpolicy bör finnas nedskriven på arbetsplatsen.