Frågor & svar
Nyheter

Ny lönestatistik – naturvetare höjde lönen med 3,8 procent

Nu presenterar vi färsk lönestatistik för naturvetare. Lönerna för medlemmar i Naturvetarna steg med i genomsnitt 3,8 procent under 2021. Det är lite mer än året innan då pandemin hade en dämpande effekt.

Publicerad:

– Det är glädjande att vi hade en god löneutveckling 2021, Naturvetare har viktiga roller i samhället, vilket inte minst har visat sig under pandemin och i den gröna omställningen, säger Madeleine Warghusen, förhandlingschef på Naturvetarna.

Under 2020 var en jämförande siffra 3,2 procent för våra medlemmar. Jämförelsetalet för löneökningar i hela samhällsekonomin beräknas ligga på 2,8-3,1%, de exakta siffrorna kommer presenteras av Medlingsinstitutet om några veckor. Men det går redan nu att konstatera att Naturvetarnas medlemmar ligger bra till jämfört med samhället i stort när det gäller löneutvecklingen för 2021. 

Ta del av hela lönestatistiken på Saco Lönesök

 

Löneutveckling inom olika sektorer

Men det skiljer sig åt mellan sektorerna. Lönerna inom privat sektor fortsätter att dra ifrån och glappet till offentlig sektor ökar. De som är privatanställda höjde sina löner med 4,7 procent, medan de som jobbar i kommunen landade på 3 procent. Motsvarande siffra i regionerna är 3,3 procent och i staten 3,2 procent.

– Det är bekymmersamt att lönerna inom offentlig sektor släpar efter. Det kan göra det svårt för stat, kommuner och regioner att rekrytera den kompetens de behöver, säger Madeleine Warghusen.

 

Löneutveckling för olika branscher

Även mellan olika branscher ser det olika ut. Gruv och mineral toppar den listan med lönehöjningar på 5,8 procent, följd av naturvetare inom matematik, statistik, fysik och teknik som hamnar på 5,2 procent. IT är fortsatt hett, där lönerna ökade med 5 procent.

 

Medellöner inom olika branscher

När vi tittar på de absoluta lönenivåerna är mönstret likartat. Bank och försäkring, där bland annat statistiker och matematiker jobbar, har de högsta lönerna med en medellön på 67 300 kronor per månad.

Även inom IT och life science är löneläget förhållandevis högt. Där ligger medellönerna på 51 500 kronor respektive 51 200 kronor. I de branscherna finns många privatanställda, till skillnad från hälso- sjukvården som i huvudsak sköts av regionerna, vilket avspeglar sig på lönerna. Medellönen för våra medlemmar där är 40 600 kronor.

 

Lönenivåer för nyexaminerade  

Vi har också dykt ner i löneläget bland dem som har första jobbet efter examen. För samtliga är medellönen 31 000 kronor. Fysikerna sticker ut med de den högsta ingångslönen i genomsnitt och tjänar 36 600 kronor per månad.

De som har pluggat till lantmästare eller agronom har också lyckats bra i den första löneförhandlingen med en månadslön på 33 000 kronor. Hack i häl ligger de som har läst en utbildning inom miljö med 32 000 kronor per månad.

Bakgrund: Lönestatistiken bygger på den löneenkät som medlemmarna svarade på under hösten. Löneläget gäller i oktober 2021.

Ta del av hela lönestatistiken på Saco Lönesök

Palle Liljebäck

chefredaktör