Frågor & svar
Nyheter

Tryggare med omställning och utbildning

I dag har regeringen tagit ett viktigt steg för att öka tryggheten med omställning och utbildning i arbetslivet. Förslaget bygger på den överenskommelse som PTK träffade med Svenskt Näringsliv i december förra året.

Publicerad:

Överenskommelsen och lagförslagen innebär kraftigt förbättrade ekonomiska och praktiska möjligheter till utbildning under arbetslivet – både för anställda och för personer som är mellan jobb.

- Det är mycket positivt att vi nu är ett stort steg närmare att kunna genomföra en viktig reform på svensk arbetsmarknad som gynnar både individen, arbetsgivare och samhället i stort, säger Martin Wästfelt, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp.

Nytt studiestöd

Idag presenterar regeringen de utredningar som man tillsatt med syfte att utforma lagstiftning utifrån den överenskommelse som PTK och Svensk Näringsliv träffade i december och som IF Metall och Kommunal då anslöt sig till.

De tre utredningarna har behandlat anställningsskydd, en ny offentlig omställningsorganisation för grundläggande omställnings- och kompetensstöd samt ett nytt parallellt offentligt studiestöd.

Breddad syn på anställningstrygghet

Förslagen, som nu ska ut på remiss, är ett viktigt led i arbetet mot ett nytt huvudavtal. När en statlig reglering är på plats kommer parterna att underteckna ett nytt huvudavtal. Förslaget är att de nya lagarna ska träda i kraft 30 juni 2022, och börja tillämpas 1 oktober samma år.

– Att det nu finns färdiga lagförslag som bygger på överenskommelsen är ett styrkebesked för den svenska modellen, säger Martin Wästfelt.

Han förklarar att överenskommelsen innebär att synen på anställningstrygghet breddas till att också handla om den trygghet som ligger i möjligheten att stärka sin kompetens för det jobb man har eller för ett framtida jobb på en arbetsmarknad som är i ständig förändring, 

Palle Liljebäck

chefredaktör