Frågor & svar
Nyheter
Naturvetarnas styrelse. Från vänster: Latifa Lindberg, Barnabas Kolumban, Anna Ebbesson, Patriq Fagerstedt (ordförande) Mats Linde, Melica Cliffoord, Sonny La, Irene Kamnert, Pär-Olof Stål, Ewa Lavett och studentrepresentant Colin Andersson.

Patriq Fagerstedt är ny ordförande för Naturvetarna

På Naturvetarnas kongress valdes Patriq Fagerstedt till ny ordförande för Naturvetarna.

Publicerad:

– Jag är hedrad och tackar för förtroendet. Vi har en bra plattform att utgå från för att utveckla det hållbara arbetslivet och livslånga lärandet. Nu ska vi vässa medlemsnyttan och förbättra stödet ytterligare till våra förtroendevalda ute på arbetsplatserna.

Bra villkor för lärare och forskare ligger honom också varmt om hjärtat.

– Utan bra lärare ingen utbildningskvalitet, och samhället behöver fler välutbildade naturvetare för att möta framtidens utmaningar, säger Patriq Fagerstedt.

Här är hela styrelsen:

Ordförande:
Patriq Fagerstedt, forskningssekreterare på Vetenskapsrådet

Ledamöter:
Melica Cliffoord, projektledare och miljöspecialist på Sjöfartsverket
Anna Ebbesson, enhetschef på miljöförvaltningen i Göteborg
Irene Kamnert, forskningschef på Hushållningssällskapet
Barnabas Kolumban, Biomedicinsk analytiker på transplantationslaboratoriet i Lund
Sonny La, legitimerad chefsfysiker i Blekinge
Ewa Lavett, frilansande marinekolog
Latifa Lindberg, legitimerad dietist på Karolinska institutet
Mats Linde, intendent vid Mark-Vatten-Miljöcentrum
Pär-Olof Stål, departementssekreterare på Näringsdepartementet
Studentrepresentant:
Colin Andersson, studerar till naturgeograf