Frågor & svar
Nyheter
Två män skakar hand.

Nytt omställningsavtal med satsning på arbetsmiljö

AkademikerAlliansen har tillsammans med de övriga fackliga organisationerna och arbetsgivarparterna SKR och Sobona kommit överens om ett nytt omställningsavtal, en satsning på arbetsmiljö samt ett moderniserat pensionssystem, med höjda avsättningar.

Publicerad:

– Parterna inom sektorn har på nytt levererat och tagit fram ett paket som stärker individerna under och efter arbetslivet. Med fokus på delarna kompetens och livslångt lärande, en frisk arbetsmiljö och en god försörjning efter karriären, har vi stärkt både de anställda och sektorn i stort. Helheten ger förbättrade villkor för de allra flesta av medlemmarna i AkademikerAlliansens förbund, säger Magnus Berg, ordförande i AkademikerAlliansens förhandlingsdelegation.

Välfärden spelar en avgörande roll för Sveriges möjligheter till tillväxt och välstånd. Fack och arbetsgivare är överens om att medarbetarna är avgörande för kvaliteten i välfärden. I ett läge med tuff konkurrens på arbetsmarknaden och fortsatt stora rekryteringsbehov måste välfärden erbjuda attraktiva arbetsvillkor – både till befintliga och potentiella medarbetare.

Arbetsgivare och fackliga organisationer i kommunsektorn har därför träffat en bred överenskommelse med satsningar på omställning och kompetenshöjande insatser under hela arbetslivet. Överenskommelsen omfattar också förändringar som moderniserar pensionssystemet för omkring 1,2 miljoner medarbetare i kommuner, regioner och kommunala bolag. Dessutom görs satsningar på arbetsmiljön inom ramen för ett gemensamt arbete med fokus på friskfaktorer.

Läs mer om överenskommelsen på Sacos hemsida.