Frågor & svar
Nyheter

Monica undanröjer hälsorisker på jobbet

Monica Lind är skyddsombud och jobbar för att medarbetarna ska må bra på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Just nu är det pressat på labb med mycket övertid.

Publicerad:

Det är hög arbetsbelastning på ett par avdelningar på Akademiska laboratoriet, bland annat som en följd av brist på biomedicinska analytiker men också för att man försöker ta igen det som inte hanns med under pandemin.

– Det påverkar den psykosociala arbetsmiljön negativt och att medarbetare är stressade, mår dåligt och behöver stöd. Ett annat stort ärende nu är användningen av det cancerogena ämnet formalin på patologlabbet, säger huvudskyddsombudet Monica Lind.

Monica-Lind-200px.jpg

Tack vare draghjälp från Arbetsmiljöverket har de fått arbetsgivaren att skynda på arbetet med att minska riskerna med formalin. Hot om ett vite på tre miljoner kronor gjorde att labbet nu håller på att byggas om så att formalin kan hanteras på ett säkrare sätt för personalen. Det visar att skyddsombuden kan påverka, även om arbetsgivaren inte alltid lyssnar. Hon beskriver ändå att dialogen och samarbetet med arbetsgivaren är bra.

– Min roll är att påtala brister i arbetsmiljön. I det ligger att bevaka, lyssna och ibland medla mellan anställda och arbetsgivare. Under mina två år i den här rollen har jag börjat lära mig hur slipstenen skall dras. Behövs det extra muskler för att få gehör finns Arbetsmiljöverket som hjälper till om det behövs.

Ännu ett arbetsmiljöproblem på Akademiska sjukhuset är inomhusmiljön. Gamla och bristfälligt underhållna lokaler innebär risk för fukt på grund av vattenskador, och dålig ventilation gör att medarbetares hälsa kan påverkas negativt.

– Arbetsmiljö kokar ofta ner till politik, då det som i fallen med inomhusmiljön och formalin kan handla om investeringar i miljonklassen. I möten med politikerna kan facket ha möjlighet att påverka.

Den 27 oktober infaller skyddsombudens dag.

 

Men behövs en särskild dag för skyddsombud?

– Ja, absolut. Skyddsombuden är viktiga i arbetslivet, men de har ofta en undanskymd roll på arbetsplatserna. Kom ihåg att arbetsgivaren är skyldig att anslå vem på arbetsplatsen som är skyddsombud.

 

Varför blev du skyddsombud?

– Mitt arbete som miljöhygieniker på Arbets- och Miljömedicin och min forskning inom miljömedicin ligger nära. Därför var steget inte långt när jag fick frågan för runt två år sedan. Det har jag inte ångrat.
Till saken hör att Monica också är ordförande för Naturvetarföreningen i region Uppsala och sitter med i Saco-rådet. 60 procent av hennes arbetstid ägnas åt det och uppdraget som huvudskyddsombud.

 

Palle Liljebäck

chefredaktör