Frågor & svar
Nyheter

Stefan 2021-09-10

På samma sätt som förut att få de fysiska mötena och interaktionen med mina kollegor som är så viktig. Även att på ett bättre sätt tydligt kunna skilja på arbetstid och fritid.