Frågor & svar
Nyheter

Marie 2021-08-27

Kontoret blir en plats för fysiska möten och kreativitet, något som saknats under pandemin. Ser framför mig att man är på jobbet 2-3 dagar i veckan och med kollegor man har beröringspunkter med.