Frågor & svar
Nyheter

Magnus Johansson 2021-09-10

Träffa kollegor IRL, nätverka på arbetsplatsen. Äkta möten. Framöver kommer det för många att bli en kombination av kontors- och hemarbete, men förhoppningsvis med ordentlig (bättre) arbetsmiljö på hemmakontoret. Vilket bör vara delat ansvar arbetsgivare/arbetstagare. Eftersom hemarbete på gott och ont visat sig vara mer effektivt är arbetsmiljön inte bara i arbetstagarens intresse ;-)