Frågor & svar
Nyheter

Jenny 2021-09-10

Önskar att vi kan uppnå flexibilitet och samförstånd i att alla är individer med olika behov. Behov som kommer från inre och yttre faktorer. Arbetsgivaren har ett ansvar att kunna balansera intressen. .