Frågor & svar
Nyheter

Ingela Björklund 2021-08-27

Jag är djurskyddshandläggare, och vi har ändå haft viss närvaroplikt och ett schema så att tillräckligt många är på plats för akuta uppdrag. Det har fungerat bra att arbeta hemma de övriga dagarna. När det börjar normaliseras igen så hoppas vi att vi fortfarande ska ha möjlighet att arbeta hemifrån en del dagar i veckan. Däremot fungerar det dåligt om vi inte har enskilda rum när vi är på kontoret, då vi ofta sitter med känsliga samtal. Tyvärr håller vår arbetsplats på att byggas om till flerpersonersrum, och det oroar oss. Att gå till särskilda samtalsrum är inget alternativ, då vi måste ha tillgång till utrustning under samtalen som inte går att ta med sig så snabbt och lätt.