Frågor & svar
Nyheter

Catarina Lund 2021-08-27

Har kontoret i samma kvarter som hemmet så tjänar inget på att jobba hemma och har inte heller gjort det under pandemin. Eftersom Kollegorna som har långt till jobbet har jobbat hemma så har det ändå varit glest på kontoret. Hoppas på att de digitala mötena fortsätter även efter pandemin så man slipper en massa onödiga resor och ineffektiva möten.