Frågor & svar
Nyheter

Ulrika 2021-12-17

Tyvärr fungerar inte hybridkontor alls. Vår gruppkänsla har gått förlorad, vi saknar utbyte kollegor emellan i form av stöd och skoj (!), dessutom saknar vi en närvarande chef. Arbetsfördelningen blir skev då vissa arbetar mer än någonsin medan andra passar på att prioritera privatlivet även på arbetstid. I avsaknaden av mänskliga interaktioner förändras människor och en viss osmidighet i socialt samspel börjar märkas. Ge oss vår glädje och vårt sammanhang tillbaka!