Frågor & svar
Nyheter

Malin 2021-04-28

För mig har inte arbetsbelastningen ökat, utan som vanligt varierat från väldigt hög till något lägre. Har mer frihet att lägga upp mitt arbete, tar mer pauser och tränar mer och har mer tid för fritid eftersom arbetar helt på distans nu. Är mer effektiv, producerar mera och gladare och arbetar mer långsiktigt hållbart. Har även kunnat gå upp i arbetstid genom distansarbetets positiva effekter.