Frågor & svar
Nyheter

Anneli 2021-06-16

Jag skulle vilja lönearbeta som längst till 65 år. Jag känner mig ganska sliten trots att jag endast är 55 år. Beror på långvarig stress som är svår att få bukt med. Trots att jag har tillgång till många verktyg så stänger jag av när jag blir stressad och glömmer att använda dem men jag blir bättre och bättre på att ta pauser. Verktyg är till exempel metoden pomodorer och att promenera och meditera dagligen. Om jag ska klara av att jobba längre behöver arbetsbördan bli mycket lägre och att jag kan gå ner än mer i tid. Har redan gått ner till 75 % för att orka med. Tror att min högkänslighet, HSP, bidrar till att orken inte räcker lika länge som den kanske gör för de ca 80 % som inte är högkänsliga.