Frågor & svar
Nyheter
Foto: Colourbox

Här finns jobben om fem år för dig som är naturvetare

Mer än någonsin behövs forskning och utveckling för att lösa de utmaningar vi står inför. I Sacos rapport Framtidsutsikter lyfts naturvetenskapliga utbildningar fram som ett smart karriärval, förklarar Marita Teräs, utredare Naturvetarna.

Publicerad:

Efter ett år av osäkerhet på arbetsmarknaden i pandemins spår har Saco släppt sin årliga prognos av framtidens arbetsmarknad för akademiker, en rapport de kallar Framtidsutsikter.

– I spåret av pandemin ser vi en ökad efterfrågan på naturvetare inom hälso- och sjukvården. Biomedicinska analytiker, och även dietister är två professioner som det råder brist på, säger Marita Teräs.

Detsamma gäller djursjukskötare och veterinärer eftersom trycket på djursjukvården ökat när många skaffat nya husdjur under pandemin.
Konkurrensen väntas vara liten om fem år även för agronomer och lantmästare. Troligtvis kommer arbetskraften att minska på grund av pensionsavgångar och färre examinerade som väljer att ta ut en agronomexamen. Sveriges livsmedelsstrategi förväntas få en ökad efterfrågan på lantbrukskompetens.

När det kommer till kemister så är arbetsmarknaden idag balanserad, men enligt Sacos rapport kan det om fem år att övergå i en bristsituation med liten konkurrens om jobben.

I Sacos årliga rapport Framtidsutsikter presenteras prognoser för 60 olika akademikeryrken på fem års sikt. Prognoserna har tagits fram av Sacos 21 medlemsförbund, som är experter på sina respektive högskoleyrken. Läs mer och se prognoser för samtliga yrken på saco.se/framtid.

Ellinor Molin

webbredaktör

Kommentarer

Kommentera