Frågor & svar
Nyheter

Är du sugen på ett styrelseuppdrag?

Den 19-20 november 2021 är det dags för Naturvetarnas kongress. Valberedningen jobbar för fullt med att hitta nya kandidater till styrelsen. Andreas Englund är valberedningens ordförande.

Publicerad:

Vilka kan söka som kandidat till Naturvetarnas förbundsstyrelse?

– Medlemmar i Naturvetarna kan föreslå sig själva eller andra medlemmar som man tror skulle passa i rollen, säger Andreas Englund.

Vad innebär uppdraget?

– Styrelsen har runt åtta möten per år. Det handlar om att sätta sig in i förbundets arbete för att kunna fatta strategiska beslut om allt från avtalsrörelsen till politisk påverkan i viktiga frågor för naturvetare.

Vilka kvalifikationer behöver man ha?

– Många olika typer av erfarenheter är värdefulla, det är en fördel att ha erfarenhet av styrelsearbete från en intresseorganisation eller ett bolag. Har du varit engagerad i facket på jobbet eller i professionen är det ett plus.

Hur tänker ni kring mångfald?

– Det är jätteviktigt och gäller ålder, kön och kulturell bakgrund. Vi vill också ha in olika naturvetenskapliga kompetenser från olika delar av arbetsmarknaden.

När ska förslagen vara inskickade?

– Välkommen med förslag på personer så snart som möjligt, mejla till Andreas Englund i valberedningens styrelse.