Frågor & svar
Nyheter

Är du studentmedlem och intresserad av styrelseuppdrag? 

Då kan studentrepresentant i förbundsstyrelsen vara något för dig. Det är ett viktigt uppdrag där du som student ansvarar för att lyfta studentperspektivet i de frågor som diskuteras och beslutas om inom förbundsstyrelsen. 

Publicerad:

Som studeranderepresentant är du med och påverkar andra naturvetarstudenters framtid i avseende på studietid och arbetsmarknad. Läs mer om uppdraget nedan.

Du är en fullvärdig styrelsemedlem i förbundsstyrelsen och har ett långsiktigt perspektiv där främsta fokus är, likt övriga förbundsstyrelsemedlemmar, att säkerställa att kongressbesluten genomförs samt att leverera material till Naturvetarnas kongress som äger rum var tredje år.

 

Lite kort om uppdraget:

  • Lärorikt och viktigt – du är med och påverkar!
  • Knyter kontakter och breddar ditt nätverk
  • Bevaka student- och doktorandmedlemmars intressen
  • Håller dig informerad om vilka frågor Naturvetarnas studentråd arbetar med
  • Arvoderat uppdrag (för 2021 ligger heldagsarvodet på 1 996kr)
  • Cirka åtta möten per år, vanligen på Naturvetarnas kansli i Nacka men möten sker även digitalt vid behov.

Naturvetarna står för resekostnader, mat och hotellövernattning vid behov i samband med styrelsemöten.

 

Låter detta intressant?

Besvara frågorna nedan för att göra en intresseanmälan. Studentrådets valberedning kommer att kontakta dig via e-post och/eller telefon för en kort kompletterande intervju.

Studentrådets valberedning kommer sedan nominera en person till studentrepresentant i förbundsstyrelsen i samband med Naturvetarnas kongress som äger rum den 19-20 november.

Sista dag att skicka in intresseanmälan var den 19 september.