Frågor & svar
Nyheter
TRe perosner diskuterar framför whiteboard
Foto: Colourbox

Allt vi vet om nya LAS

Vid nästa halvårsskifte, 30 juni 2022, är planen att nya LAS, Lagen om anställningsskydd, ska börja gälla. Här förklarar vi vad lagförslaget innebär för dig och uppdaterar när något nytt händer.

Publicerad:

Nya LAS stärker din kompetens med studiestöd

2021-11-18

I LAS-paketet ingår ett nytt studiestöd som ska göra det möjligt för den som jobbar att sätta sig på skolbänken igen. Tanken är att man ska kunna studera för att höja sin kompetens inom sitt eget område eller växla spår.

Ett nytt studiestöd för omställning under arbetslivet är mycket positivt och något vi välkomnar. Arbetsmarknaden förändras i snabb takt, där det gäller att vara uppdaterad med ny kunskap för att vara attraktiv på arbetsmarknaden, säger Madeleine Warghusen, förhandlingschef på Naturvetarna.

Så funkar studiestödet

Men man är inte fri att studera vad som helst. Tanken är just att man ska stärka sin framtida position på arbetsmarknaden, med hänsyn till arbetsmarknadens behov.

Vilka kan ta del av stödet?

– Alla som har jobbat minst 16 timmar per vecka under åtta år. Studierna får pågå under max 44 veckor,

Hur stort bidrag får man?

– 80 procent av inkomsten med ett tak på 25 570 kronor per månad. Ovanpå det finns möjligheten att söka ett särskilt omställningsstudiestöd 12 332 kronor per månad. Stödet ska kunna sökas för arbetstagare som inte fyllt 65 år.

När börjar det nya studiestödet att gälla?

– Den nya lagen är planerad att träda i kraft den 30 juni 2022 och börja tillämpas den 1 oktober samma år.

 

LO säger ja till nya LAS

2021-11-11

Alla utom fyra LO-förbund ställer sig bakom LAS-uppgörelsen med Svenskt Näringsliv. Det innebär att en majoritet av LO:s 14 förbund är med på tåget.

Det slutgiltiga beslutet fattas av representantskapet, som av LO-styrelsen har blivit rekommenderade att ansluta sig till huvudavtalet. Det bygger på en uppgörelse mellan PTK, som Naturvetarna är en del av, och Svenskt Näringsliv.

LAS förändringarna bör omfatta alla

– Det är bra att även LO nu är beredda att anta överenskommelsen om LAS och omställning, även om fyra av deras medlemsförbund fortfarande säger nej. Det är viktigt att reformen omfattar hela arbetsmarknaden och med detta besked är vi på god väg dit, säger Madeleine Warghusen, förhandlingschef på Naturvetarna.

De LO-förbund som har ställt sig utanför är Seko, Byggnads, Transport och Fastighets. Centralorganisationens avtalssekreterare Torbjörn Johansson är också nöjd med beslutet och är glad över att även de förbund som står utanför får ett betydligt bättre omställningspaket.

Även Svenskt Näringsliv ger tummen upp och menar att med LO ombord står de tre bärande delarna av den privata arbetsmarknaden – arbetsgivare, tjänstemän och arbetare – bakom huvudavtalet.

– Uppslutningen bakom de efterlängtade arbetsmarknadsreformerna, som förbättrar förutsättningarna för företag och anställda i Sverige, är nu ännu starkare, säger Mattias Dahl, vice vd Svenskt Näringsliv.

 

Naturvetarna står bakom förändringen av LAS

2021-10-29

För att få till satsningar på omställning och kompetensutveckling gick PTK, som Naturvetarna är en del av, med på en förändring av arbetsrätten. Det utmynnade i en överenskommelse mellan PTK och Svenskt Näringsliv.
Därefter har flera fackförbund, som IF Metall och Kommunal, anslutit sig till uppgörelsen. Nu senast har även ST hakat på.

Med utgångspunkt i uppgörelsen har tre utredningar gjorts för att uppgörelsen ska bli lag. Det var i somras som lagförslaget presenterades. Lagförslaget har varit ute på remiss och Naturvetarna har lämnat in synpunkter.

– Vi står bakom ett genomförande av denna överenskommelse i sin helhet. Det är positivt att fler arbetstagare omfattas av stöd för omställning och kompetensutveckling. Bra också att samma regler ska gälla för dem som omfattas av kollektivavtal och de som inte gör det, säger Madeleine Warghusen, förhandlingschef på Naturvetarna.

Här är några föreslagna förändringar i arbetsrätten:

Begreppet saklig grund för uppsägning ersätts med sakliga skäl för uppsägning. Det kan handla om arbetsbrist eller förhållanden som är kopplade till arbetstagaren personligen. Egentligen är det ingen skillnad mot i dag, mer än att förutsägbarheten ska öka.

– I vårt remissvar har vi framfört att diskriminering i strid med diskrimineringslagen inte ska utgöra sakliga skäl för en uppsägning eller avsked. Det behövs också en vägledning om var gränsen går mellan sakliga skäl för uppsägning och laga avsked, säger Madeleine Warghusen.

Precis som i dag ska turordning gälla vid uppsägning på grund av arbetsbrist. En förändring är att tre personer får undantas från turordningen, oberoende antal anställda. I dag gäller att två personer får undantas hos arbetsgivare med max tio anställda.

Allmän visstidsanställning övergår efter 12 månader till en tillsvidareanställning. I dag gäller 24 månader. Vid omorganisation där en eller flera tjänster med lika arbetsuppgifter inom samma driftsenhet ska få en lägre sysselsättningsgrad, så kallad hyvling, ska omplaceringserbjudanden lämnas i turordning mellan dem som berörs.

– Naturvetarna anser att tolkning av begreppet ”lika arbetsuppgifter” ska tolkas med utgångspunkt i ”lika eller likvärdiga” arbetsuppgifter vid lönekartläggning enligt diskrimineringslagen.

Palle Liljebäck

chefredaktör