Frågor & svar
Nyheter

Magnus 2021-01-15

Maria och Klara träffar verkligen "huvet på spiken". Lära upp nya innebär att ens ordinarie arbetsuppgifter blir åsidosatta och man hamnar efter.