Frågor & svar
Nyheter

Ställ inte vårdens medarbetare mot varandra

Bättre arbetsvillkor krävs för hälso- och sjukvården ska klara kompetensförsörjningen framöver. Men för att klara det krävs att de olika professionerna går samman, både för patienternas skull och för en bra arbetsmiljö. Det skriver Naturvetarna i en replik i Västerbotten Kuriren.

Publicerad:

Repliken publicerades i Västerbotten Kuriren den 2 september 2020. 

Det är bra att Vårdförbundet lyfter frågan om hälso- och sjukvårdens medarbetares löner och arbetsvillkor. Behovet av åtgärder är stort och landets regioner behöver i många fall göra en hel del om de ska klara kompetensförsörjningen framöver.

Naturvetarna är däremot tveksamma till ett förhållningssätt som innebär att medarbetare ställs mot medarbetare. Om vi ska klara de hälsoutmaningar vi står inför måste dagens och morgondagens professioner inom hälso- och sjukvården tvärtom gå samman både för patienternas skull och för att de själva ska få en bra arbetsmiljö. Är inte just detta en av de viktiga saker som vi kan lära av Coronapandemin?

Det är också synd att Vårdförbundet trots att de liksom Naturvetarna organiserar biomedicinska analytiker inte skriver någonting om att det inte ens lönar sig att utbilda sig till biomedicinsk analytiker, åtminstone inte om man vill arbeta i den offentliga hälso- och sjukvården. På privat sektor är löneläget ett helt annat.

Även biomedicinska analytiker väljer alltför ofta att lämna vården. Enligt den statistik som finns tillgänglig på Socialstyrelsens webb har andelen biomedicinska analytiker som lämnat hälso- och sjukvården ökat från 13 till 25 procent mellan åren 2006 och 2017. Det betyder att var fjärde utbildad biomedicinsk analytiker i dag är verksam utanför hälso- och sjukvården.

Applåder räcker inte. Löneläget och arbetsvillkoren måste förbättras avsevärt för ett stort antal professioner inom hälso- och sjukvården.

Naturvetarna vill gärna ha en konstruktiv dialog med regionledningen i Västerbotten kring hur vi tillsammans kan bidra till bättre arbetsförhållanden för alla de medarbetare som varje dag gör fantastiska insatser för att vi alla ska få en bra vård när vi behöver det.

Annelie Tegenfeldt är ordförande för Naturvetarföreningen Region Västerbotten

Marita Teräs är utredare på Naturvetarna.