Frågor & svar
Nyheter

Så tycker Naturvetarna om regeringens budget

Satsningen på en grön omstart är välkommen men det saknas ett helhetsgrepp kring livslångt lärande. Det är några av de frågor som Naturvetarna uppmärksammade när regeringens budget presenterades i förra veckan.

Publicerad:

- Naturvetarna tycker alltid till om relativt många olika områden när budgeten släpps. Det hänger ihop med att naturvetare täcker ett brett spektrum och finns på alla arbetsmarknadens sektorer. Att naturvetare har den spridningen är kul, viktigt samt ett bra argument för att man bör satsa på naturvetenskap och naturvetare i samhället.

De främsta frågorna som Naturvetarna uppmärksammat i årets budget är satsningar på en grön återhämtning, forskning och innovation samt frågor om utbildning och kompetensutveckling.

- Att en tiondel av budgeten, drygt 10 miljarder kronor, vigs åt en grön återhämtning är mycket positivt. Även att man stärker ESS, Max IV och Scilife Lab, att basanslagen höjs samt att det satsas på excellenscentra är välkommet för forskning och innovation i Sverige. Att arbetsgivare ska kunna ersättas för kompetensinsatser under arbetsbefriad tid vid korttidspermitteringar är också en bra insats, säger Per Klingbjer, förbundsdirektör på Naturvetarna.

När det gäller satsningar där förbundet anser att regeringen inte riktigt nått ända fram kan nämnas livslångt lärande, hälso- och sjukvården och en fördjupad digitalisering av arbetsmarknaden.

- Det saknas ett helhetsgrepp i budgeten kring fort- och vidareutbildning av yrkesverksamma för att gynna det livslånga lärandet. Inom hälso- och sjukvården har regeringen missat satsningar för kompetens- och karriärutveckling samt möjlighet att ägna sig åt klinisk forskning för samtliga medarbetare. När det gäller den digitala omställningen av samhället hade större satsningar än att bara bygga ut bredband också varit välkomna.

Sammantaget är Naturvetarnas intryck av budgeten ändå positivt trots att förbundet i vissa fall hade önskat andra prioriteringar. Det är en rekordstor budget och många satsningar har ändå hamnat rätt utifrån rådande ekonomiskt läge anser förbundet.

- Att det är ett stort fokus på forskning, innovation och på att ställa om vårt samhälle i coronakrisens spår är något förbundet drivit och ser positivt på. Nu återstår bara att se till att medlen också används på rätt sätt. Till exempel för att förbättra villkoren för forskare på universitet och högskolor och för att lyfta fram naturvetenskapen och naturvetares självklara roll i en omställning av vårt samhälle och ekonomi, säger Per Klingbjer.

Läs Naturvetarnas pressmeddelanden om budgeten här.