Frågor & svar
Nyheter

Om korttidspermittering för företagare

Korttidspermittering, eller korttidsarbete som det heter, innebär att den anställde permitteras (blir arbetsbefriad med lön) 20, 40, 60 eller 80 procent av sin ordinarie arbetstid. Nivån 80 procent gäller under tre månader med start 1 maj 2020.

Publicerad:
  • Den anställde får lite mindre i lön för den tid som hen inte arbetar.
  • Arbetsgivaren betalar lite mindre i lön för den tiden den anställde inte arbetar.
  • Staten betalar stöd för en stor del av lönen för den tid som den anställde inte arbetar.
  • Anställda kan i huvudsak göra vad de vill under den tid de är arbetsbefriade men måste infinna sig på arbetsplatsen om arbetsgivaren beordrar det.

Reglerna började gälla 7 april 2020 och stödet betalas retroaktivt från 16 mars. Det uppväxlade stödet på 80 procent börjar gälla 1 maj och sökes retroaktivt från och med 1 juni. Stödet på 20, 40 och 60 procent ges maximalt i 6 månader plus 3 månader men ansökan görs för högst 4 månader åt gången.  Stödet på 80 procent ges maximalt tre månader, maj, juni och juli.

Stödet kommer även att gälla för uppsägningstid under perioden den 16 mars till 31 december 2020.

Stödet om korttidsarbete gäller för juridiska personer eller fysiska personer som bedriver näringsverksamhet. Det kan exempelvis vara aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser. Så om du har en enskild firma kan du inte omfattas av detta. Även anställda ägare och anställda som tillhör dennes familj kan omfattas.