Frågor & svar
Nyheter
Illustration av tvist och tydlighet

Nu sätts spelreglerna på arbetsmarknaden

PTK, som Naturvetarna är en del av, och Svenskt Näringsliv är överens om arbetsrätten. Nu kommer regeringen att gå vidare med det förslaget. Här visar vi hur lagen fungerar i dag och hur den kan komma att bli.

Publicerad:

Lagen om anställningsskydd, LAS, reglerar anställning och uppsägning av anställda. Lagen börjar få rätt många år på nacken. Den är från 1982 och många menar att den behöver moderniseras. Lagen är tvingande, men kan inskränkas genom kollektivavtal, vilket gör att den redan i dag är flexibel.

 

Så här skiljer sig dagens LAS med parternas förslag:

Saklig grund för uppsägning

Gäller i dag:

Saklig grund krävs för att den som är tillsvidareanställd ska bli uppsagd. Arbetsbrist och personliga skäl, som misskötsel, är saklig grund för uppsägning efter att omplacering har utretts. Om uppsägning sker utan saklig grund kan uppsägningen vara ogiltig. Om så är fallet kan arbetsgivaren efter förhandlingar med facket behöva betala ett skadestånd.

Parternas förslag:

Ingen ska sägas upp godtyckligt, utan det ska finnas sakliga skäl. Reglerna ska förtydligas för vad som krävs för uppsägning och vilka åtgärder som arbetsgivaren måste ha vidtagit.

Turordning vid uppsägning

Gäller i dag:

Sist in först ut är principen, men avsteg är möjliga att göra. Det finns krav på kompetens. Det innebär att den som saknar tillräckliga kvalifikationer för de arbetsuppgifter som finns kvar, kan bli uppsagd istället för en kollega som har kortare anställningstid. På företag med upp till tio anställda får arbetsgivaren undanta två från turordningen.

Parternas förslag:

Principerna förändras inte jämfört i dag. Om avtal om turordning inte kan träffas genom förhandling får arbetsgivaren undanta anställda. På företag med upp till tio anställda får tre undantas från turordningen. På större företag kan andra regler komma att gälla.

Vid tvist

Gäller i dag:

Vid tvist mellan arbetsgivare och anställd om en uppsägning har den anställde rätt till lön från företaget så länge anställningen pågår.

Parternas förslag:

Vid tvist om en uppsägning har den anställde rätt till ekonomiskt skydd genom en kollektivavtalad försäkring som kompletterar a-kassan.

Tillfälliga anställningar

Gäller i dag:

Tillfälliga anställningar - kallad allmän visstid - kan staplas ovanpå varandra under max två år innan man har rätt till en tillsvidareanställning. Genom att använda olika former av visstidsanställningar kan den perioden uppgå till fyra år.

Parternas förslag:

”Allmän visstid” tas bort och ersätts av ”särskild visstid”. Reglerna stramas åt så att man inte kan ha tillfälliga anställningar längre än 18 månader, då man blir tillsvidareanställd.

Stöd till kompetensutveckling

Gäller i dag:

Finns inga tvingande regler för att arbetsgivarna ska kompetensutveckla sina anställda.

Parternas förslag:

Helt nya möjligheter till kompetensutveckling införs. Det handlar om ekonomisk ersättning, men också rätt till ledighet för studier. Även visstidsanställda har rätt till stödet. Med kompletterande studiestöd och ersättning från Trygghetsrådet kan man utbilda sig upp till två år för att stärka sin ställning på arbetsmarknad.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera