Frågor & svar
Nyheter

Naturvetarna tecknar avtal om korttidsarbete

Naturvetarnas avtal med IKEM och Gröna arbetsgivarna öppnar för att kunna teckna avtal om korttidspermitteringar på arbetsplatserna. Arbetsgivaren och staten delar på kostnaderna.

Publicerad:

I spåren av coronakrisen är många företag hårt pressade. Därför har regeringen fattat beslut om att ge stöd till företag som inför korttidspermittering. Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder.

Korttidspermittering innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får 90 procent av lönen för inkomster upp till 44 000 kronor per månad.

Gäller 2020

Stödet kommer att finnas tillgängligt att söka från den 7 april, men tillämpas redan från den 16 mars. Det kommer att gälla under hela 2020. Ansökan görs via tillvaxtverket.se. På deras webb kan man läsa mer om stödet och hur det fungerar.

Det centrala avtal som Naturvetarna nu har tecknat med IKEM och Gröna arbetsgivarna öppnar för att kunna teckna avtal på lokal nivå, alltså ute på företagen. För de företag som är anslutna till någon av de arbetsgivareorganisationerna ska förhandla med facket för att kunna använda korttidspermittering.

Stöd och hjälp

I ett första steg ska det lokala facket informeras och kallas till MBL-förhandling för att komma överens om korttidspermittering. Om du som är förtroendevald får en förfrågan om korttidsarbete från din arbetsgivare, tveka inte att höra av dig till Naturvetarna för att få stöd och hjälp.

Företag som saknar kollektivavtal går inte lottlösa. Det blir bara lite besvärligare. Där ska en överenskommelse med minst 70 procent av de anställda skrivas om korttidspermittering.

Notera att stödet inte omfattar nyanställda, utan bara dem som har längre anställningstid än tre månader. Stödet gäller enbart kontant lön, och inte tjänstepension, sociala avgifter, semesterersättning med mera.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera