Frågor & svar
Nyheter

Anna-Tora 2020-11-13

Som gammal pensionerad klubbordförande vill jag påstå att en god relation med en engagerad chef ofta gav bästa utfall vid lönerevisioner. Om inte byt chef.