Frågor & svar
Nyheter

Lena 2020-10-20

Att ledningen i bolaget sätter en bra ton och själva jobbar efter de regler man sätter upp. Min erfarenhet säger att Kaptenens arbetssätt genomsyrar arbetet för hela skutan.