Frågor & svar
Nyheter

Anna G 2020-01-17

Systematiskt arbete, i verksamhetsplaneringen, uppföljningen och övriga styrdokument. Vi har en Agenda 2030-grupp internt från olika områdena med främst chefer. Kopplar till Miljökvalitetsmålen och globala målen enligt förbättringshjulet ( PDCA). Även vid externa event. Har en hållbarhetsvecka internt med föreläsningar och aktiviteter för att öka medvetenheten bland medarbetarna. Vara ett föredöme. Underlätta att fler cyklar till, från och i jobbet. Underlätta att kunna åka kollektivt i jobbet. Elbilar eller förnybart bränsle i tjänsten. Hållbarhetskrav vid inköp och upphandlingar.