Frågor & svar
Nyheter

Anna 2020-01-19

Vi har både en res- och matpolicy. Resor ska bara göras om de inte kan ersättas av videomöten, och om resor görs ska tåg eller kollektivtrafik användas i första hand. Vi har även en vegansk policy, framförallt av djuretiska skäl men också för att det är klimatsmart. Vår mässa är hållbarhetsmärkt och vi använder inget flask-vatten på event som ordnas inom organisationen. Vår shop har krav på hållbarhet gällande material på produkterna såsom vilken typ av bomull som används i tygkassorna. M.m.