Frågor & svar
Nyheter

Stefan 2020-04-24

Mycket bra, samtidigt som man vinner all onödig restid, vilket även minskar påverkan på naturmiljön och klimatet. Hoppas verkligen att alla arbeten som inte kräver fysisk närvara även i fortsättningen huvudsakligen skall utföras från hemmet. Med digitaliseringen finns ingen anledning till fortsatt arbetspendlande för att utföra ett skrivbordsarbete. Arbetsmiljön torde var och en själv kunna ordna till den bästa för sig själv eller vad hindrar någon att göra det? Mer lokalt arbete från bostaden bör leda till decentralisering, minska urbaniseringen och avbefolkningen på landsbygden, vilket medför bättre underlag för samhällsservice i mindre orter. Det var väl en av motiveringarna till att bredbandsansluta hela Sverige. Nu är tiden inne för att fullfölja den politiken!