Frågor & svar
Nyheter

Esobvio 2020-06-05

Man skall inte ge ifrån sig en förhandlingsposition, eller makten till att med någon styrka kunna förhandla speciellt inte om man tillhör en struktur/organisation som det noteras nedgång i, alltså att det är färre medlemmar och mindre intresse till fackligt engagemang generellt. Givetvis så betyder kompetensutveckligen i de flesta fallen inget eller väldigt lite som motvikt i denna ojämna vågskål. Över lag så har det gått hyfsat för Svedala, även om vi dalat i världsrankingen på det senaste så ligger vi forfarande bra till gällandes hur vår arbetsmarknad fungerar. Jämför med hur arbetstagarna har det i andra länder så är vi det generellt bättre, spara denna position till kommande generation.