Frågor & svar
Nyheter

Dag Hultefors 2020-06-05

Har inte läst i detalj, men tycker förslagen verkar vara en rimlig anpassning till nutidens arbetsmarknad.