Frågor & svar
Nyheter

Karin 2020-09-08

Jag tycker hemarbete är väldigt effektivt, då man slipper resor och från jobbet och dessutom har kortare ställtid mellan möten. 100% hemma blir dock lite mycket och förutsättningarna för bra arbetsmiljö hemma beror ju både på rent fysiska förutsättningar och på hur väl man kan peppa sig själv. När detta är över vill jag gärna arbeta ca 2 dagar/vecka hemifrån.