Frågor & svar
Nyheter

Karin 2020-08-28

Jag gör ett effektivare jobb när jag jobbar hemma. Så för min del gärna att det fortsättningsvis är ok att jobba hemifrån när det passar med jobbet.