Frågor & svar
Nyheter

Elin 2020-08-28

Jag är nyexaminerad landskapsingenjör och det är tack och lov en bransch som möjliggör mycket utomhusvistelse. Tyvärr har covid-19 påverkat jobbmöjligheterna då många arbetsgivare inte har möjlighet att nyanställa för tillfället. Men jag hoppas på att få anställning med många arbetsuppgifter som kan utföras ute i fält, som t.ex. trädinventering och artförslag för olika situationer. Jag har valt att inrikta mig på träd eftersom de är otroligt viktiga för vårt klimat men även för vårt välbefinnande, vilket blivit ännu tydligare under detta året.