Frågor & svar
Nyheter

Lättare att få a-kassa och att utbilda sig

Coronakrisen har drivit fram nya regler för a-kassan och förslag på åtgärder som gör att uppsagda och studenter står bättre rustade när vi är tillbaka i normalläge. Naturvetarna ger tummen upp.

Publicerad:

Förändringarna i a-kassan är tillfällig och gäller under 2020. Nu räcker det att ha varit medlem i a-kassan under tre månader för att få ersättning. Även arbetsvillkoret är generösare, där man under de senaste sex månaderna ska ha jobbat minst 60 timmar per månad.

Höjt tak

Taket höjs till 33 000 kronor per månad under de första 100 dagarna. Det innebär att högsta ersättning är runt 26 400 kronor per månad eftersom man får 80 procent av tidigare inkomst.

Medlemmar i Naturvetarna omfattas av en inkomstförsäkring och får i de flesta fall 80 procent av hela inkomsten om de blir arbetslösa. Där gäller dock lite annorlunda villkor än för a-kassan för att få ersättning.

Sänkta trösklar

Ytterligare en förändring i a-kassan är att karensen tas bort för den som blir ofrivilligt arbetslös.

- Bra att trösklarna till a-kassan sänks. Det gäller särskilt för dem som är nya eller är på väg ut på arbetsmarknaden, säger Kristofer Jervinge, biträdande avdelningschef på Naturvetarna.

Fler studieplatser

Han välkomnar också regeringens förslag att de som blir uppsagda får chans att utbilda sig på universitet eller inom yrkeshögskolan.

- Det ger en möjlighet för naturvetare som hamnar utanför arbetsmarknaden att förstärka eller vidga sin kompetens för att kunna ta ett annat arbete.

Studenter ska erbjudas att gå sommarkurser eller kvällskurser för att förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden. Sammanlagt föreslår regeringen en ökning med 9 300 studieplatser.

Höjt fribelopp

Ännu en satsning på yrkeshögskolan är att säkra kvaliteten i den utbildning som genomförs på distans. Därför föreslås extra resurser till det. Även studieförbunden får del av pengarna för att ge möjligheter för vuxna att öka sin kompetens inom bland annat IT, ekonomi och språk.

Att vården skriker efter personal har ingen missat i dessa tider. Och det finns studenter som är beredda att rycka in om det behövs. Därför föreslår regeringen att fribeloppet sänks. Det blir alltså möjligt att tjäna mer utan att studiemedlet minskar.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera