Frågor & svar
Nyheter

Madeleine Warghusen, förhandlingschef på Naturvetarna 2020-11-15

Hej Göran och tack för din fråga. Vi vet inte riktigt på vilket sätt överenskommelsen får för genomslag på svensk arbetsmarknad. Normalt sett skulle förbunden behöva anta överenskommelsen först och de brukar då bli en del av kollektivavtalen. Vad gäller genomslag i kommuner och regioner är det ännu svårare att veta. Den här överenskommelsen gäller i första hand privat sektor.