Frågor & svar
Nyheter

Långt kvar till jämställda löner och pensioner

Kvinnors lägre löner än män hänger med upp i pensionsåldern. Att kvinnor oftare än män är hemma med barn urholkar kvinnors pension ytterligare.

Publicerad:

Att unga kvinnor lyckas bättre än unga män i plugget speglar sig dåligt i lönekuvertet när de börjar jobba. Ännu större blir skillnaderna när det är dags för pension.

En rapport från försäkringsbolaget Skandia visar att kvinnor riskerar att få tusentals kronor mindre i pension, fast de utför samma arbetsuppgifter som sina manliga kollegor. Om nuvarande trend med minskat lönegap mellan kvinnor och män håller i sig kommer pensionerna vara jämställda först kring nästa sekelskifte.

Spara extra

För att kompensera bortfallet behöver en kvinnlig akademiker spara 1 000 kronor per månad för att få samma pension som männen, om lönegapet inte minskar. Om kvinnorna fortsätter att närma sig männens löner så räcker det att betala in 500 kronor extra per månad, enligt Skandia.

Sacos undersökning om livslöner förstärker den här bilden. Manliga akademiker tjänar i genomsnitt nästan 3,7 miljoner mer i livslön efter skatt än kvinnliga akademiker, visar nya siffror från Saco. Det innebär att mäns livslön är hela 19 procent högre än kvinnors. Med livslön menas inkomst av tjänst plus pension.

– Skillnaden i livslön mellan män och kvinnor är orimligt stor. Kvinnor väljer i högre grad yrken inom vård och omsorg, där lönerna är lägre än inom privat sektor. Lönerna måste höjas för att undvika en kommande kompetensbrist, som vi redan i dag ser tecken på, säger Kristofer Jervinge, påverkanschef på Naturvetarna.

Karriär på lika villkor

Ännu en anledning till den stora skillnaden i livslön mellan manliga och kvinnliga akademiker är att kvinnor som regel tar ett större ansvar för hem och familj.

Kvinnor tar ut sju av tio dagar av föräldrapenningen och sex av tio vabbdagar, visar siffror från Försäkringskassan. Dessutom utför kvinnor en större del av det obetalda arbetet i hemmet samt jobbar deltid i högre utsträckning. 

¬ Här finns en del att göra, även om det har blivit bättre på senare tid. Kvinnor och män måste kunna göra karriär på lika villkor, säger Kristofer Jervinge.

Palle Liljebäck

chefredaktör