Frågor & svar
Nyheter

Krisstöd för anställda inom vård och omsorg

Regeringen har anslagit en halv miljard kronor för kris- och traumaterapi för anställda inom vård och omsorg som arbetat med covid-19.

Publicerad:

Naturvetarna är liksom andra förbund inom Saco angelägna om att pengarna används rätt och kommer medarbetarna till del. Det uppmärksammande vi bland annat i en gemensam debattartikel 

Behoven ser mycket olika i olika typer av verksamheter och kan också variera individuellt. För en del är det återhämtning i form av extra ledighet som behövs för andra är det samtalsstöd m.m.

Du som är lokalt fackligt förtroendevald i regioner och kommuner har möjlighet att göra en insats genom att samverka kring frågan om hur pengarna ska användas. Det är viktigt att dietister och personal inom diagnostiken på sjukhusens inte glöms bort. De har på många håll haft en mycket tung arbetsbelastning under pandemin.

Totalt är det 350 miljoner kronor som går till regionerna och 150 miljoner kronor som går till kommunerna. Här ser du hur mycket pengar just din region får

Läs hela pressmeddelandet från regeringen här

Om du har frågor om detta kontakta Naturvetarnas rådgivning