Frågor & svar
Nyheter

Hur går det med semestern i sommar?

Naturvetarna har inte tecknat några lokala avtal som innebär inskränkningar i semesterrätten. Den som ändå väljer att flytta semestern bör kompenseras.

Publicerad:

Som vi skrev om i förra nyhetsbrevet tycker Naturvetarna att det är viktigt att medlemmar i kommuner och regioner får fyra veckors sammanhängande semester i sommar.

– Därför tecknar vi inte lokala avtal som innebär avsteg från semesterrätten, som regleras i Allmänna bestämmelser i det centrala avtalet, säger Pantea Ansari, ombudsman på Naturvetarna.

Frivilligt

Naturvetarna menar att semesterplaneringen bör bygga på frivillighet med individuella lösningar och ersättningar.

– Vi vill att det ska löna sig att gå arbetsgivaren till mötes och ta semester vid annan tidpunkt. Ersättningen är svår att sätta ett centralt pris på och är beroende av de lokala förutsättningarna och behoven.

Även om det uppstår särskilda skäl som en följd av Covid-19 i viss typ av verksamhet ska även det hanteras i annan ordning och i enlighet med Allmänna bestämmelser.

Krislägesavtal

Begreppet ”särskilda skäl” menar Pantea inte kan lyftas och tillämpas generellt för alla anställda. Det kan ske i vissa verksamheter och funktioner för att undvika störningar i verksamheten.

– Även vid sådana lösningar är det viktigt att medlemmarna får fyra veckors sammanhängande semester. Om det blir svårt att klara måste arbetsgivarna precisera var de ser problem med att förlägga semester på vanligt sätt som en följd av krisen, och då är det för de verksamheterna och tjänsterna man i så fall ska teckna avtal.

– Kan inte arbetsgivaren det så har vi ett krislägesavtal som går att aktivera.

Hur gör jag om arbetsgivaren vill flytta min semester?

– Hör av dig till Naturvetarna för rådgivning om du känner dig osäker, säger Pantea.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera