Frågor & svar
Nyheter
Runt 10 procent av de omkring 200 testerna som görs varje dag i Lund är positiva för coronaviruset. Den disputerade mikrobiologen Anna Söderlund Strand och biomedicinska analytikern Tommy Göransson ser till att allt fungerar på labb.

Hjältar på coronalabbet

När samhället går på lågvarv är det full fart på mikrobiologiska labbet på Lunds universitetssjukhus. Och inget talar för att kulmen är nådd. Möt två naturvetare som gör ett livsviktigt arbete i sjukvården

Publicerad:

När coronaviruset började spridas i februari räckte det inte med de analyser som Folkhälsomyndigheten gör. På sjukhus runt om i landet rustade man sig för att kunna utföra tester på misstänkta prov hos människor.

Som tvåa efter Sahlgrenska i Göteborg satte Lunds universitetssjukhus upp sitt labb för analyser av coronavirus i februari. I det teamet jobbar mellan sju och åtta biomedicinska analytiker.

– Vi servar hela Skåne och har gjort flest analyser per hundra tusen invånare i landet, säger den disputerade mikrobiologen Anna Söderlund Strand, en av dem som håller i trådarna för diagnostiken av coronaviruset SARS-CoV-2.

Snabba provsvar

Nu ligger fokus på att testa inneliggande patienter på sjukhusen.

– Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer om vilka grupper som ska prioriteras. I dagsläget gör vi runt tvåhundra analyser per dag, men har kapacitet för fler om läget skulle förvärras.

Läkare och andra beställare av analyser behöver inte vänta särskilt länge på provsvar. Den moderna molekylära diagnostiken med PCR gör att den första analysen är klar på eftermiddagen om provet lämnas in klockan 9 på förmiddagen samma dag.

Den andra analysen, som bekräftar att det handlar om SARS-CoV-2, ger svar svar senare samma dag eller dagen efter.

– Vi inväntar alltid resultat från den andra analysen innan vi ger ett provsvar. Vi måste vara på den säkra sidan, säger Anna, som är metodansvarig för de analyser som görs av coronaviruset.

Hur många testas positivt?

– Det är svårt att uppskatta, men det kan handla om runt 10 procent. Övriga kan ha andra infektioner, som är orsakade av bakterier eller virus. De kan vara olika typer av virus, bland annat sådana som orsakar vanlig influensa som går nu. Dessa virus analyserar vi också.

Hur se trenden ut?

– Antalet nya fall varierar från dag till dag och det är omöjligt att göra prognoser. Trenden är att antalet prov ökar.

Även om det är hektiskt på labb så är stämningen god. De har lagt i en högre växel och gör tester varje dag i veckan. Tidigare låg verksamheten nere på söndagar.

– Vi håller humöret uppe och hjälper varandra. Lika viktigt är att vi inte blir sjuka. Vi har rutiner för att inte sprida smitta, bland annat genom noggrann handtvätt med tvål och vatten, liksom att sprita händerna, säger biomedicinska analytikern Tommy Göransson.

Stor nytta

Att han och hans kollegor gör ett viktigt arbete är påtagligt.

– Alla jobbar mer nu och det vi gör är efterfrågat. Vi upplever ett starkt stöd från våra chefer och får mycket uppmuntran, säger Tommy.

Som tekniskt ansvarig berättar han om alla instrument som de använder i den breda repertoaren av analyser. Vissa av dem används för både bakterier och virus, medan andra är specifika för virus.

Vad är tjusningen med jobbet?

– Att vi gör ett viktigt arbete så att patienterna ska kunna få rätt vård, liksom att minska smittspridningen i samhället. Jobbet är varierande och intressant, där man inte vet vad som kommer att hända under dagen, säger Anna.

Tommy gillar också utmaningen att sätta sig in i all ny kunskap som uppdateras varje dag.

Utan att själva kalla sig för hjältar i sjukvården gör de ett livsviktigt arbete, som hela samhället har nytta av.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera