Frågor & svar
Nyheter

Görans insats är guld värd

God skogsvård har alltid legat Göran Örlander varmt om hjärtat. Han har fått Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens guldmedalj som delas ut till den som gjort en ”utomordentlig gärning”.

Publicerad:

– Det känns hedrande och väldigt skojigt, säger Göran Örlander, skogsstrateg vid Södra, som tog emot medaljen från riksmarskalken.
Han har en lång karriär bakom sig, från akademin till Skogsstyrelsen och nu på Södra. Hans fokus har alltid varit att förbättra och utveckla metoder, som är motorn i den skogliga ekonomin enligt honom. Primärproduktionen snurrar inte på av sig själv utan insatser och kunskap behövs hela tiden.

Pedagogisk utmaning

Göran Örlander tar upp tre viktiga saker för skogssektorn:

  • Ekonomin: Stora investeringar och som görs på lång sikt, man vill som skogsägare vara säker på att få något tillbaka.
  • Klimatförändringarna och dess risker. I en så långsiktig näring är det ett måste att skogarna mår bra framåt. Goda strategier för hur man hanterar framtiden är nödvändigt.
  • Hållbarhetsfrågorna behöver strategier för omställningen till fossilfritt och ett mer skonsamt, miljövänligt skogsbruk. Södra har 52 000 skogsägare där alla bestämmer över sitt. Det kräver en pedagogik utöver det vanliga för att nå fram – en otroligt spännande utmaning, tycker han.

– Det är särskilt viktigt att titta på hur skogsbruket kan bidra till att bromsa klimatförändringar, säger Göran
Örlander.

Ett exempel är att bygga i trä som binder in koldioxid. Man behöver även anpassa metoderna för skogsskötsel eftersom klimatet ändras så snabbt. Det som planteras idag kommer att leva i ett helt annat klimat.

Inga snabba ryck

Snabba omställningar är inget för skogssektorn. Man måste vara säker på att göra rätt eftersom skogen skördas med så långa mellanrum jämfört med åkerbruk.

Den största delen av skogen måste skötas, för att nå målen inom både biologisk mångfald och klimatanpassad hållbarhet.
Göran Örlander säger att allt färre jobbar inom skogen. Därför blir det ännu viktigare att de som gör det kan sin sak.

Och till sist, hur var middagen och prisutdelningen?

– Otroligt högtidligt, med 600 personer vid ceremonin i Stadshusets Blå hallen. Carl Jan Granqvist och Christina Möller höll i middagen i Gyllene salen. 

Kommentarer

Kommentera