Frågor & svar
Nyheter
Nikolaos Bostarius är ordförande för akademikerföreningen på Astra Zeneca i Södertälje.

Full gas på Astra Zeneca

När grannen Scania stänger sina fabriker i Södertälje tuffar Astra Zeneca på som vanligt.
– Vi har fullt fokus på att producera läkemedel, bland annat till människor som är svårt sjuka, säger Nikolaos Bostarius, kemist och ordförande för akademikerföreningen på produktionsanläggningen i Gärtuna.

Publicerad:

Coronaepidemin har medfört att läkemedel till människor som har underliggande sjukdomar har blivit extra viktigt. Det kan handla om inhalatorer och läkemedel mot cancer, enligt Nikolaos Bostarius.

– Att producera läkemedel klassas som samhällsviktig verksamhet som måste upprätthållas i krislägen som nu, säger han.

Glest på golvet

Däremot är det lite glesare än vanligt i fabriken. Detsamma gäller på forskningsanläggningen i Mölndal.

– Vi jobbar på annat sätt och har vidtagit de restriktioner som Folkhälsomyndigheten rekommenderar, i vissa fall har vi gått längre. Alla som kan jobbar hemma för att skydda dem som måste vara på plats i labbet eller på produktionsanläggningen, säger presschefen Christina Malmberg Hägerstrand.

Hon förklarar att de inte tar emot interna eller externa besök i anläggningarna. Det innebär att möten sker virtuellt.

– På ett sätt är vi mer hållbara än annars eftersom vi reser mindre. Sedan finns det nackdelar som att det kan upplevas tråkigt att inte möta kollegorna. Många idéer kommer fram i spontana möten, säger Christina.

Datorn på strykbrädan

Nikolaos fyller i och påpekar att arbetsmiljön inte är den bästa hemma.

– Det finns risker med provisoriska lösningar, som att ställa datorn på strykbrädan för att kunna stå och arbeta. Å andra sidan har digitaliseringen fått sig en rejäl skjuts framåt. Så visst kan man tänka sig att sättet att arbeta kan komma att förändras när vi är tillbaka i normalläge.

Som fackligt förtroendevald har han lite nya frågor att hantera.

– Det kan handla om förläggning av semester i ett läge där produktionen måste upprätthållas. Enligt lag ska medarbetarna få besked om semester två månader innan. Vi har i förhandlingar med arbetsgivaren gått med flytta fram den tiden med två veckor.

Alla händer behövs

En annan fråga har dykt upp i ett läge där sjukfrånvaron är högre än vanligt. För att täcka upp vaknanser är det aktuellt med omplacering av personal.

– Som i sjukvården är alla händer välkomna, men omplacering bygger på frivillighet. Det kan gälla tjänstemän som vill göra en insats i produktionen. Men vi får se upp så att ingen jobbar dubbelt. Arbetstidslagen måste respekteras, liksom att regler för OB-tillägg och annat följs.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera