Frågor & svar
Nyheter

Fråga en naturvetare: Hur påverkas djur och växter av den milda vintern?

Man kan nog säga att växter och djur gynnas av en mild vinter.

Publicerad:

Stannfåglar, som trastar, har kunnat hitta mask i marken när det varit snöfritt och ingen tjäle. Småfåglar kan lättare hitta frön och småkryp. Dessutom behöver fåglarna inte hitta lika mycket mat när det är milt, av det enkla skälet att det går åt mindre energi för att hålla värmen.

Sjöfåglar, hägrar och kungsfiskare, som inte har behövt flytta särskilt långt för att ha tillgång till isfria vatten, gynnas också. Det gäller även sena höstsvampar vars säsong har förlängts.

Dessa har missgynnats: Skogsharar, vesslor och hermeliner som har vit vinterdräkt. Det har de från Mellansverige och uppåt, men i år har det varit snöfritt en bra bit upp i Dalarna och Hälsingland, samt längs Norrlandskusten. Mången neurotisk hare har nog skrikit i år: Kan inte marken bli vit, mitt kamouflage är ju skit!

Det finns också djur och växter som behöver rejäl vinterkyla för att kunna reagera på vårvärmen. En del av dessa kan nog ha haft svårt att läsa av när det är dags att sätta igång i år.

Text: Didrik Vanhoenacker, jourhavande biolog, Naturhistoriska riksmuseet