Frågor & svar
Nyheter
Bild på en bokashi-behållare

Fråga en naturvetare: Är bokashi en bluff?

Jord på två veckor och inga utsläpp av koldioxid, säger reklamen om den japanska komposteringsmetoden bokashi. Genom att tillsätta mikroorganismer – främst mjölksyrabakterier - sker detta mirakel. Sant eller falskt?

Publicerad:

Bokashi är lite överreklamerat. Tillsatsen av så kallade effektiva mikroorganismer, EM, gör ingen skillnad. Det bildas metan och kväveoxider under processen. Vem vill ha metangas i köket?

Vi har genomfört två studentarbeten om bokashi och håller på med ett tredje. En student har fullföljt jobbet och en börjar i dagarna en växthusstudie.

Däremot finns ett behov av att använda matavfallet. I dag är det bara 38 procent av Sveriges matavfall som tas till vara på ett sådant sätt att växtnäringsämnena nyttjas. Bokashi är en metod som marknadsförs som det klimatsmarta alternativet till kompost då det påstås frigöra mindre kol. Dock saknas vetenskapliga studier som underbygger detta.

Ett studentarbete av Rebecka Thorslund, programmet för biologi och miljövetenskap, visade att komposten respirerade totalt 70 procent av det tillsatta kolet. För bokashi var respirationen 66 procent. Då de båda metoderna respirerade liknande mängd kol blev det svårt att avgöra vilken av metoderna som var den mest klimatsmarta sett till kolinlagring i jorden. Vid jämförelsen mellan de tre bokashileden fanns det inga signifikanta skillnader mellan materialen.

Studien stödjer alltså inte att EM skulle påverka jordens aktivitet och med det även respirationen från livsmedelsresterna.

Besvarat av: Anna Mårtensson, professor i växtnäringslära vid SLU